Thuật ngữ golf: Q – Z là gì?

Là cú đánh trúng từ phần giữa của bóng trở lên, làm bóng nẩy lên hay lăn dài trên đất hơn là bay lên cao. Động tác này cũng còn gọi là bladed shot.
golf
Reading the Green (đoán khu lỗ cờ):
Đoán khu lỗ cờ là động tác quyết định đường và tốc độ đẩy bóng thích hợp để bóng có thể chạy vào lỗ. Việc đoán khu lỗ cờ cũng phải tính đến hướng cỏ mọc, những đường vòng, hướng gió, nước trên khu lỗ cờ … Rough (Khu cỏ cao):
Là khu cỏ cao hơn bao quanh đường lăn bóng và khu lỗ cờ. Phần cỏ cắt đầu tiên của khu cỏ cao, thường nằm cạnh đường lăn bóng, gọi là semi-rough.

Sand Trap (bẫy cát):

Là một chướng ngại bằng cát được cố ý đặt ra. Khi chơi bóng trong một bẫy cát, đầu gậy không được đụng vào cát trước khi đánh. Còn gọi là bunker.

Scratch Player (cầu thủ hdcp 0):

Là cầu thủ không nhận bất cứ điểm chấp nào. (có handicap là 0 – phải khai báo).
Đối với nam thì đây là một cầu thủ không chuyên chơi theo tiêu chuẩn thể thức đấu gậy trong các Giải Thi Đấu Không Chuyên của Mỹ.

Shotgun Start (xuất phát đồng loạt):

Là từ diễn tả khi mọi cầu thủ xuất phát cùng một lúc nhưng trên những lỗ gôn khác nhau. Từ này xuất phát từ việc dùng súng bắn hay hay dùng thiết bị âm thanh khác làm dấu hiệu cho việc bắt đầu cuộc chơi.

Slice (bóng xoáy phải):

Kiểu đánh xãy ra khi bóng ban đầu hướng về mục tiêu, rồi lại uốn cong sang phảivì cú xoáy truyền vào bóng bởi cú xuynh xuống từ ngoài vào trong (đối với người thuận tay phải).

Spike Mark (dấu giày đinh):

Là nhúm cỏ nhô lên cao khoảng bề mặt cỏ khi có người kéo lê đinh giày trên khu lỗ cờ. Dấu giày đinh đôi khi làm bóng lệch khỏi đường đẩy và thường là tới gần lỗ gôn hơn vì có nhiều người bước tới đó. Dấu giày đinh không được đầm phẳng trước khi đẩy bóng nếu nó nằm trên đường đẩy bóng. Bạn có thể đầm phẳng nó sau khi đẩy bóng vào lỗ.

Spoon (gậy 3 gỗ):

Từ cổ để chỉ gậy đầu gỗ có mặt gậy dốc đứng, tương đương gậy 3 gỗ hiện nay.

Sudden Death (Cái chết bất ngờ):

Xãy ra khi cuộc đấu có điểm hòa vào cuối cuộc chơi bình thường. Cuộc chơi sẽ tiếp tục cho tới khi cầu thủ nào thắng trước trên một lỗ thì thắng cuộc đấu.

Swing (Cú xuynh gậy):

Cú xuynh gậy bao gồm các chuyển động trước, trong và sau khi gậy bạn tiếp xúc với bóng. Từ vị trí vào bóng, động tác lấy gậy ra khỏi nó, đưa lên cao gọi là backswing; đưa xuống vào lại gọi là downswing; rồi sau đó gậy tiếp bóng.

Thin Shot (cú đập đầu”):

Là cú đánh trúng từ phần giữa của bóng trở lên, làm bóng nẩy lên hay lăn dài trên đất hơn là bay lên cao. Động tác này cũng còn gọi là bladed shot.

Through the Green (trên đường trung hồi):

Là mọi nơi được chơi trên đường gôn ngoại trừ khu vực phát bóng, khu vực lỗ cờ và các chướng ngại.

Water Hole (Lỗ nước):

Khi một hồ nước hay dòng suối được đặt ở vị trí mà bắt cầu thủ muốn chơi lỗ đó phải đánh bóng qua nước.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *