Luật Và Thuật Ngữ Golf

Luật về kiểu dáng và tiêu chuẩn gậy đánh golf trong các giải đấu

bo_gay_choi_golf17_13_40_000000

Sơ tốc của bóng không được quá 250 feet (76,2m) một giây khi đo bằng thiết bị được R.&A. phê chuẩn, với dung sai tối

Thuật ngữ golf: Q – Z là gì?

golf

Là cú đánh trúng từ phần giữa của bóng trở lên, làm bóng nẩy lên hay lăn dài trên đất hơn là bay lên cao.

Thuật ngữ golf: Thế nào là I = P

cc3a1c-thue1baadt-nge1bbaf-chc6a1i-golf

Là một phương pháp ước lượng đường đẩy bóng bằng cách cầm cây gậy đẩy đưa ra khoảng cách một cánh tay rồi để nó