Luật về kiểu dáng và tiêu chuẩn gậy đánh golf trong các giải đấu

Sơ tốc của bóng không được quá 250 feet (76,2m) một giây khi đo bằng thiết bị được R.&A. phê chuẩn, với dung sai tối đa cho phép là 2%. Nhiệt độ của trái bóng khi thí nghiệm sẽ là 22-24 độ C.
bo_gay_choi_golf17_13_40_000000
Phụ lục 2 và 3 Bất kỳ thiết kế gậy hoặc bóng gôn không được quy định tại các Luật 4 và 5 và Phụ lục II và III và có thể thay đổi đáng kể tính chất thi đấu sẽ được R.&A. và theo United States Golf Association ( Liên Đoàn Gôn Hoa Kỳ) quyết định.

PHỤ LỤC III: BÓNG GÔN

a. Trọng lượng

Trọng lượng của trái bóng không được phép nặng hơn 1,620 ao-xơ hệ thống cân lường Anh Mỹ (hoặc 45,93 gram).

b. Kích thước

Đường kính bóng gôn không được nhỏ hơn 1,680 in-xơ (42,67mm). Quy cách này sẽ được coi là đạt nếu một trái bóng, dưới sức nặng của nó, lọt qua một thiết bị kiểm tra kích thước với tỷ lệ ít hơn 25 lần trên 100 tại các vị trí được lựa chọn ngẫu nhiên, và việc kiểm tra được tiến hành ở nhiệt độ 22 -24 độ C.

c. Đối xứng cầu

Bóng không được thiết kế, chế tạo hoặc sửa đổi một cách có dụng ý để có các đặc tính khác với đặc tính của một trái bóng hình cầu.

d. Sơ tốc

Sơ tốc của bóng không được quá 250 feet (76,2m) một giây khi đo bằng thiết bị được R.&A. phê chuẩn, với dung sai tối đa cho phép là 2%. Nhiệt độ của trái bóng khi thí nghiệm sẽ là 22-24 độ C.

e. Tiêu chuẩn về Tầm đi xa nhất

Bất cứ bóng gôn mang nhãn hiệu nào khi được thí nghiệm với các thiết bị được R.&A. phê chuẩn theo các điều kiện nêu trong Bảng tiêu chuẩn theo các điều kiện nêu trong Bảng tiêu chuẩn về tầm đi xa nhất đối với bóng gôn trong hồ sơ lưu tại R.&A. , sẽ không được phép đạt tới khoảng cách trung bình về tầm bóng bay và lăn vượt quá 280 yard (256m) cộng với dung sai là 6%.

Ghi chú : Khi kĩ thuật kiểm tra được cải tiến, dung sai 6% có thể giảm tối thiểu là 4%.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *